Forestry debated – diversing opinions

There is an interesting debate going on in one of the biggest swedish newspapers, Svenska Dagbladet. For those of you understanding swedish, follow the debate:

19/8:
Mikael Karlsson, pristagare av Skogspriset 2017, grundare av Ecoforestry Foundation
Rebecka le Moine, fil kand i biologi, inriktning ekologi, ­miljö- och naturvård
Lutz Fähser, fd skogschef i Lübeck, dr i skogsekonomi
Matilda van den Bosch, MD, PhD, professor vid University of British Columbia, expert hälsoeffekter av skog
Anders Lindroth, professor em vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, expert skogens kolbalans
Tomas Hallingbäck, forskningsingenjör, ArtDatabanken, SLU, expertkommittén för mossor

Answers to their debate article – scroll down!

SNS Nordic Forest Research lundmark21/8:
Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel, SLU. Participated in the forest seminar in Ålesund in which SNS had a part.

 

24/8:
Hans-Örjan Nohrstedt, docent i skoglig marklära SLU

 

Slutreplik:
Mikael Karlsson, pristagare av Skogspriset 2017, grundare av Ecoforestry Foundation
Rebecka le Moine, fil kand i biologi, inriktning ekologi, ­miljö- och naturvård
Lutz Fähser, fd skogschef i Lübeck, dr i skogsekonomi
Matilda van den Bosch, MD, PhD, professor vid University of British Columbia, expert hälsoeffekter av skog
Anders Lindroth, professor em vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, expert skogens kolbalans
Tomas Hallingbäck, forskningsingenjör, ArtDatabanken, SLU, expertkommittén för mossor